Einar Johansson startade på 30-talet en smedja i Ölmstad med inriktning på att hjälpa traktens bönder och befolkning med arbeten i metall.

På 60-talet tog sonen Bengt Jacobson över och ut ökade verksamheten med påbyggnationer av lastbilar och byggnadssmide.

I början på 80-talet började vi tillverka och utrusta traktorer för körning i skogen.
Vi tog i sammarbete med Rosenqvist Maskin AB fram utrustning till 4-hjuls drivna FIAT 80-serie
och sedan även 90 och 94-serie

Under 90-talet började vi utrusta Ford, Lamborghini och Same, både för skogen men vi byggde även om fronten på traktorn för att kunna se bättre vid lastar körning. Frisikts ombyggationerna försvann i slutet av 90-talet då traktortillverkarna införde detta som standard.

Sedan 2003 har vi legotillverkat MOVA storbalsvagnar, skärbordsvagnar och industrivagnar åt
Etebra vagn & Maskin AB.
Vi har även tagit fram utrustning för Valtra, John Deere, Massey Fergusson, Zetor och Kubota.
 

Vi konstruerar och tillverkar sedan några år tillbaka lastare åt Canycoms minidumprar.